Africký zápisník

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Čítanie, Vydané dňa: 16. 03. 2017

Je to už veľmi dávno, keď som vari ako 10-ročný čítal prvýkrát túto čarovnú knižku od Ľuda Ondrejova. Plná dobrodružstiev, tajomna a napätia ma už vtedy očarila, a tak pri výbere toho, čo čítať spoločne so štvrtákmi, nebolo o čom rozmýšľať...

Nie sú to prví štvrtáci, čo ju držia v rukách, vlastne je to u mňa na čítaní vo štvrtom ročníku rokmi už akási "povinná jazda". Kedysi, pred asi 15-timi rokmi vlastne nebolo veľmi ani z čoho vyberať. Titulov vhodných pre štvrtákov a vo viacerých exemplároch okrem tejto knihy nebolo. Takže je to akási z núdze cnosť.

Knižky sú už preto trochu ošúchané, občas sa v nich nájde aj kresba alebo im chýba daktorá strana. Samotný text je napínavý a rokmi zdokonaľujem aj čitateľský zážitok detí...

Čítame spolu na hodinách, požičiavajú si knižku domov a dnes si dokonca, aj napriek môjmu "zákazu", knižku potajomky zobrali z triedy a čítali si ju aj po vyučovaní v družine. Veľký úspech!

Nahrávka čítania XI. kapitoly
Úvod-neúvod 1
Úvod-neúvod 2

Nahrávky možno stiahnuť do počítača (P tlačidlo myši/Uložiť cieľ odkazu ako...)