Čítame o filme

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Čítanie, Vydané dňa: 31. 01. 2017

Nahrávky v tomto článku slúžia ako zvukové zrkadlo pre mojich štvrtákov. Práca je to zaujímavá ako pre žiakov, tak i pre učiteľa. Zábavy hŕba, len toho času, keby bolo viacej...

Odborný text o filme sme čítali dvakrát - 19. a opakovane až dnes, 31. januára, pretože som bol chorý. Prvýkrát bez prípravy (o to to bolo veselšie) a druhýkrát už s patričnou dávkou istoty...

Učiteľova vzorová nahrávka (čítaná ale až na konci)

Rebeka 1
Rebeka 2
Miroslava 1
Miroslava 2
Marieta 1
Marieta 2
Štefan 1
Štefan 2
Timotej 1
Timotej 2

Nevydržali sme to

Na záver len pripomínam, že nahrávku možno stiahnuť do počítača (P tlačidlo myši/Uložiť cieľ odkazu ako...).