Rozprávková noc

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Trieda 2008-12, Vydané dňa: 24. 03. 2010

Len krátko - prespali sme v škole vďaka rozprávkam...

Náš národný poklad - Dobšinského rozprávky Tento nápad sa nezrodil v našich hlavách, inde na školách a najmä v školských knižniciach túto akciu poznajú pod názvom "Noc v knižnici". Tá naša nebola tak obmedzujúco vymedzená (iba ak ide o žiakov - zúčastnil sa jej celý I. stupeň), nuž sme tento názov zmenili.

Program sa pridŕžal rozpisu, len súťaž sme nakoniec vymenili s prechádzkou, aby sme sa trochu rozhýbali:
Aj časový rozvrh viac-menej súhlasil, len ten dataprojektor v telocvični vrčal o nejakom porantanom Ratatúlovi skoro do polnoci a nedalo sa spať, aj keby sa ako chcelo...
Deťom sa najviac páčila súťaž a čítanie rozprávok, ale aj prechádzka ich zaujala.
Deti súťažili po triedach - jedna trieda = jedno družstvo. Mali uhádnuť názov rozprávky. Pomôcť im mohlo osem slov, ktoré mali získať za osem úspešne zvládnutých úloh. Tie boli prispôsobené tak, aby ich mohli zvládnuť aj prváci. Nakoniec zaváhali len tretiaci, ktorí tipovali rozprávku O Palčekovi, hoci správnou odpoveďou bola rozprávka O Jankovi Hraškovi.
Čítanie rozprávok po triedach bolo pre žiakov tiež príjemným zážitkom. Rozprávky čítali učitelia po triedach, žiaci, podobne ako pri súťaži, chodili z jednej triedy do druhej, aby si vypočuli všetky štyri rozprávky. Možno by stačilo čítať len jednu rozprávku a to nie vo svojej triede, ušetrila by sa aj viac ako polhodina. Takto to bolo pomerne zdĺhavé a namáhavé. Jeden prvák mi sfúkol sviečku, iný, asi škôlkar (škôlkari chodili s prvákmi), mi zase stále dvíhal lavicu, takže plne sústrediť sa bolo niekedy nemožné...
Vcelku to bola vydarená akcia a aj deti to prežili, len na druhý deň sa po škole potulovalo niekoľko zabudnutých strašidiel...

ALBUM